29 juni 2010

Onze laatste lootjes, vervolg

Een tijdje terug heb ik geschreven hoe we ons lidmaatschap van de Staatsloterij hebben opgezegd. Dat is al weer zo'n 2½ jaar geleden.

Het komt er op neer dat we sinds die tijd zo'n € 1500 ,- (vijftienhonderd Euro!) in de Staatsloterij hebben gewonnen. Dat klinkt bizar... maar helemaal niet zo ver van de werkelijkheid.

Als je ergens geld in investeert, kun je de afweging maken of de opbrengst in verhouding staat tot de uitgaven. Als je bij een bank € 500,- inlegt, en je krijgt na een tijdje maar € 100,- terug, dan voel je je zwaar belazerd. Als je daarentegen € 1200,- terug krijgt dan heb je een fikse winst gemaakt

Als iemand dus roept "Ik heb € 1500,- van de bank gekregen!" dan is het heel normaal om te vragen "Hoeveel heb je daarvoor ingelegd?" oftewel: "Wat is je winst?". Als iemand roept: "Ik heb € 1500,- in de Staatsloterij gewonnen!" dan is het dus ook normaal om te vragen "Hoeveel heb je aan loten uitgegeven?", met andere woorden: "Wat is je winst?".

En dat is dus heel typerend: je zult nooit meemaken dat iemand die een prijs in de Staatsloterij heeft gewonnen erbij vertelt hoeveel geld hij aan loten heeft uitgegeven, en hoeveel winst hij dus heeft gemaakt. Ze hebben het waarschijnlijk ook niet bijgehouden. En ze willen het waarschijnlijk niet weten.

Als we nog steeds aan de Staatsloterij hadden deelgenomen met drie hele loten per maand (zoals destijds), dan had dat ons in 2½ jaar tijd 2½ x 12 x 3 x € 15 = € 1350 gekost. Voeg daar de oudjaars- en koninginneloten bij en je zit al gauw op zo'n € 1500,-.

Als we in de afgelopen 2½ jaar met drie loten aan de Staatsloterij hadden deelgenomen en in die tijd € 1500,- hadden gewonnen dan hadden we nu de gigantische winst van.... nul Euro!

Dan komt het dus er op neer dat wij in die 2½ jaar dat we niet aan de Staatsloterij hebben deelgenomen net zo veel winst hebben als dat we zouden hebben gehad als we in die 2½ jaar wel aan de Staatsloterij hadden deelgenomen en € 1500,- hadden gewonnen.


Kortom, ik voel er wel wat voor om nog maar even verder te gaan met niet deelnemen aan de Staatsloterij....

Geen opmerkingen: