24 september 2010

Hoe fout kun je zijn

Paus Benedictus XVI heeft vorige week het Verenigd Koninkrijk bezocht. Afgezien van wat berichten over de arrestatie van enkele verdachten van een complot tegen de paus en de excuses van de paus voor de slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken is het bij ons in Nederland nauwelijks in het nieuws geweest. In zekere zin maar goed ook.

In Edinburgh hield de paus een toespraak waarin hij het volgende zei:
"Even in our own lifetime, we can recall how Britain and her leaders stood against a Nazi tyranny that wished to eradicate God from society and denied our common humanity to many, especially the Jews, who were thought unfit to live. I also recall the regime’s attitude to Christian pastors and religious who spoke the truth in love, opposed the Nazis and paid for that opposition with their lives. As we reflect on the sobering lessons of the atheist extremism of the twentieth century, let us never forget how the exclusion of God, religion and virtue from public life leads ultimately to a truncated vision of man and of society and thus to a “reductive vision of the person and his destiny."
Kortom: hij zegt dat Nazi-Duitsland er op uit was om het Christelijke geloof te vernietigen. Nazi-Duitsland zou een voorbeeld zijn geweest van atheïstisch extremisme, en het zou een les zijn van waar dat atheïstisch extremisme toe leidt.

Nu had de paus al de naam een beetje fout te zijn, maar dit slaat werkelijk alles. Dit is zó fout. Het is fout in de zin van feitelijk onjuist, fout in de zin van fout in de oorlog, fout in de zin van leugenachtig, fout in de zin van geschiedvervalsing, enzovoort. Allemachtig, hoe fout kun je wel niet zijn?

Om te beginnen was Adolf Hitler absoluut niet atheïstisch, en Nazi-Duitsland al evenmin. Dit stond bijvoorbeeld in de Nazi-lijst van verboden boeken:
"Alle Schriften, welche die christliche Religion und ihre Einrichtungen, den Gottesglauben und andere einem gesunden Volksempfinden heiligen Dinge verhöhnen, verumglimpfen oder verächtlich machen."
Atheïstische boeken waren dus verboden in Nazi-Duitsland! Waarom zou een regime atheïstische boeken verbieden? Hmmm... omdat ze niet atheïstisch is, misschien...? Goh, zou dat ook de reden zijn waarom het Nazi-regime in 1933 atheïstische en vrijdenkersorganisaties verbood??

Er zijn ook talloze uitspraken van Adolf Hitler (hier heb je een hele lange lijst) waaruit zijn religieuze overtuiging spreekt. Een voorbeeld uit het boek Mein Kampf (en laten we dan gelijk maar de Nederlandse vertaling nemen):
"Indien de Jood met zijn marxisme de overwinning behaalt op de volkeren van deze wereld, dan zal een krans, gevlochten uit de lijken van de gehele mensheid, zijn kroon zijn; dan zal deze aarde opnieuw, evenals voor millioenen jaren, van ieder menselijk leven ontdaan, zwijgend haar weg door het heelal gaan. Want de natuur, die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iedere inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige Schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk des Heren."
Almachtige schepper, het werk des Heren... dat lijkt me toch geen taal voor een atheïst.

Het mag dus duidelijk zijn waar Hitler zijn 'inspiratie' vandaan haalde. Dat is ook de reden waarom ik voorstander ben van het opheffen van het verbod op verkoop van Mein Kampf. Voor dat belachelijke gebral van die snorremans ben ik namelijk niet bang. Maar iedereen zou met eigen ogen moeten kunnen lezen waar Hitler zijn ideeën vandaan haalde.

En laten we wel zijn, Hitler was misschien wel gestoord, maar niet dom. In de tijd dat hij aan de macht was was Duitsland al eeuwenlang een door en door Christelijke natie. Hitler had de steun van zijn volk nodig, en het zou niet bijster slim van hem zijn geweest om het Duitse volk op zijn ziel te trappen door tegen het Christelijke geloof in te gaan - ongeacht wat zijn eigen geloofsovertuiging was.

Er zijn talloze voorbeelden dat het nazi-regime geen moeite had met het Christendom en het zelfs omarmde. Een bekend voorbeeld is de tekst "Gott mit uns" die de Duitse soldaten op hun koppel (riemgesp) droegen.


Er zijn ook diverse foto's waaruit blijkt dat geestelijken en nazi's het prima met elkaar konden vinden.

Nazi-Duitsland had zelfs een eigen Rijksbisschop, Ludwig Müller.

Ik ga hier niet nog meer van deze walgelijke foto's plaatsen, kijk zelf maar en huiver.

En dan paus Benedictus XVI zelf. Een geboren Duitser die opgroeide onder het bewind van Hitler. Hij sloot zich aan bij de Hitler Jugend en was tijdens de Tweede Wereldoorlog soldaat in de Duitse Wehrmacht. Nog los van de discussie van of hem dit te verwijten valt, hij weet dus uit eerste hand hoe het er aan toeging in de samenleving van Nazi-Duitsland. Hij moet als geen ander weten dat Nazi-Duitsland diep Christelijk was!

Je moet dus wel concluderen dan dat de paus bewust zijn toehoorders misleidt. We hebben hier een paus die openlijk en aantoonbaar één van zijn de tien geboden uit zijn bijbel overtreedt: Gij zult geen valse getuigenis afleggen.

Laat de mensheid alsjeblieft stoppen deze man nog serieus te nemen!

Ik wil overigens niet zeggen dat het Christendom alle blaam treft, dat is weer een andere uiterste. Hoewel het Christendom wel degelijk een bedenkelijke historie heeft met betrekking tot rassenhaat en volkerenmoord, zit de oorzaak van de verschrikkingen van Nazi-Duitsland dieper in de mens. Wetenschapper Jacob Bronowski heeft het prima verwoord in het volgende filmpje: het ging om arrogantie, dogma en onwetendheid.
"When people believe that they have absolute knowledge, with no test in reality, this is how they behave. This is what men do when they aspire to the knowledge of gods."
Zeg nu zelf, mensen die beweren de absolute waarheid te verkondigen... aan wie doet je dat denken?20 september 2010

Fractal van Jacco (003)

Dit is de vierde aflevering van Fractal van Jacco.

Je kan weer op het plaatje klikken voor een grote versie. Op deze pagina vindt je een uitleg over deze fractal.

  • Terug naar nummer 002

6 september 2010

Oud nieuws (3)

In de serie Oud Nieuws deze keer een aantal volkomen willekeurige artikelen.

  • How not to do an American accent. Accenten heb ik altijd al boeiend gevonden en ik vind het leuk om accenten te leren herkennen. In dit artikel van BBC News met bijbehorend filmpje kun je leren wat nu precies een Amerikaans accent is.
  • Why I Do Science van Seedmagazine.com
  • door Rheanna Sand. Rheanna is een PhD-student aan de Universiteit van Alberta en schrijft over haar passie voor wetenschap.
  • Sea shanty recordings unearthed, een artikel met filmpje van BBC News. Het gaat over een grote verzameling opnames van zeemansliederen uit de jaren 20 die onlangs werd herontdekt en gerestaureerd.